Det märks när jag är trött... Ehum, har tanken också slagit er att om man målar en ekorre får man en Fripp? :')