Bilden under ritade jag på en BILD-lektion i skolan, sedan så skulle vi redigera dem i photoshop c: det var kul ^.^